10 jaar Wommelgem Sport vzw.
13 Okt 2011
Oprichting WoSpo

Cédric kreeg het idee om met zijn ervaring die hij opdeed via zijn opleiding iets op te richten voor de Wommelgemse kinderen. Na wat brainstromen kwam hier WoSpo uit. Een organisatie die sportkampen organiseert voor kinderen van alle leeftijden. 

10 april 2012
Eerste sport- & kleuterkamp

Cédric wordt met de oprichting van WoSpo en de allereerste kampen bijgestaan door Jasper. Nog altijd is Jasper mee het vertrouwde gezicht van WoSpo.

Zomer 2013
Uitbreiding Atletiek & Tennis

Er worden atletiekkampen georganiseerd door Tim Cools. Ook vanaf de zomer van 2013 worden er tenniskampen georganiseerd in samenwerking met TC Ten Hoeve.

Zomer 2014
Uitbreiding creakampen

Er wordt een nieuw kamp op poten gezet voor de creatieveling onder ons, dit kamp werd opgestart door Nicky. Ook Eveline vervoegt WoSpo en neemt de administratieve van WoSpo voor haar rekening. Naast de administratie neemt ze ook mee de crea-kampen voor haar rekening.

Dec 2014
Start organisatie Sinterklaasfeest

In opdracht van de gemeente Wommelgem begint WoSpo met de organisatie van het Sinterklaasfeest. 

Zomer 2019
Uitbreiding Adventurekampen

Om ons doelpubliek met tieners uit te breiden steekt Benny Vos een nieuw kamp in elkaar, het adventure-kamp. Na enkele jaren te kunnen rekenen op Hanne als kleuterkampverantwoordelijke neemt Jelina de fakkel over.

Zomer 2021
Zomerschool gemeente Wommelgem

Op vraag van de gemeente Wommelgem smijten Cedric, Britt & Eveline zich in een nieuw project, de zomerschool. Hier gaan we twee weken kinderen, die achterstand opliepen omwille van de Corona, educatief bijwerken in de zomervakantie. Een geslaagd project!